Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 3,640

      1 2 3 4 5 ... 73» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "Door vererving en het uitkopen van alle andere erfgenamen eigenaar van de "Jansmolen" Daarna de "Opwettense Watermolen.", Hierna blijft de molen in de familie van Hoorn. VAN HOORN, Gerardus (I118662)
 
2 KREITENBERG, Christophoro (I85693)
 
3 DAMMERS, Jacobina (I85630)
 
4 SACK, Doopheffer Johannes 1 (I79221)
 
5 VERKIERS, Otto 1 (I79215)
 
6 SACK, Theodora (I79212)
 
7 MOLLER, Doopheffer Z I Joanna (I79169)
 
8 SACK, Doopheffer Bartholomea 1 (I79133)
 
9 BRANTS, Arndt (I62919)
 
10 MTTER, Hernsken (I59966)
 
11 KREITENBERG, Aleide (I58734)
 
12 HAAS, Everardus 2.2 (I58728)
 
13 SACK, Margareta (I58726)
 
14 FLOREN, Wesselo (I58688)
 
15 DE WAAL, Joannes 1 (I50869)
 
16 HAES, Doopheffer Aleida (I21031)
 
17 KSTERMANS, Doopheffer Gertrude (I21030)
 
18 KAEL, Doopheffer Joannes (I21025)
 
19 MORTER, Doopheffer Thomas (I21007)
 
20 VAN ELST, Doopheffer Theodorus (I20997)
 
21 KREYTENBERG, Doopheffer Elisabeth (I20969)
 
22 HOEFKENS, Doopheffer Gertrudis (I20947)
 
23 MUTTER, Doopheffer Ernesta (I20936)
 
24 MRTER, Doopheffer Arnolda (I20914)
 
25 MUTTER, Doopheffer Henricus (I20913)
 
26 KREITENBERG, Doopheffer Anna (I20911)
 
27 KREYTENBERG, Doopheffer Joannes (I20910)
 
28 KREYTENBERG, Doopheffer Christoffolo (I20907)
 
29 KREYTENBERG, Doopheffer Arnoldo (I20906)
 
30 ( Anna Maria is doopheffer op 1-10-1695 van Henricus zoon van Elbet van Erp en Judith Pauw)
(Anne Marij is doopheffer op 6-1-1695 van Hendrik zoon van Joanna van Erp en Joannes Michaelszoon van Leuven) 
VAN ERP, Anna Maria (I407)
 
31 ( Hij komt zelf niet voor als hertogelijk leenman in het  VAN ERPE, Lucas (I139761)
 
32 ( Veghel 17-1-1548/49 Willem soene wylen Gerit Joestens man van Jutte dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyc Cnoeden heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyck Cnoeden. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 8 'loepensen', met een 'weyvelde' daar bij gelegen in Veghel aen die Donck: - e.z. en e.e.: 'die gemeynt'; - a.z.: de erfgenamen van lambert Lucas Doncker; - a.e.: Jan Ariaen Danelss. Getuigen: Goert van Erpe soen wylen Rutgers en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.) CNODE, Katherynen (I140558)
 
33 ( Veghel 17-1-1548/49 Willem soene wylen Gerit Joestens man van Jutte dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyc Cnoeden heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyck Cnoeden. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 8 'loepensen', met een 'weyvelde' daar bij gelegen in Veghel aen die Donck: - e.z. en e.e.: 'die gemeynt'; - a.z.: de erfgenamen van lambert Lucas Doncker; - a.e.: Jan Ariaen Danelss. Getuigen: Goert van Erpe soen wylen Rutgers en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.) Willem (I140556)
 
34 ( Veghel 17-1-1548/49 Willem soene wylen Gerit Joestens man van Jutte dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyc Cnoeden heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyck Cnoeden. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 8 'loepensen', met een 'weyvelde' daar bij gelegen in Veghel aen die Donck: - e.z. en e.e.: 'die gemeynt'; - a.z.: de erfgenamen van lambert Lucas Doncker; - a.e.: Jan Ariaen Danelss. Getuigen: Goert van Erpe soen wylen Rutgers en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.) CNODE, Jutte (I140553)
 
35 ( Veghel 17-1-1548/49 Willem soene wylen Gerit Joestens man van Jutte dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyc Cnoeden heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyck Cnoeden. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 8 'loepensen', met een 'weyvelde' daar bij gelegen in Veghel aen die Donck: - e.z. en e.e.: 'die gemeynt'; - a.z.: de erfgenamen van lambert Lucas Doncker; - a.e.: Jan Ariaen Danelss. Getuigen: Goert van Erpe soen wylen Rutgers en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.) CNODE, Bartruyts (I140551)
 
36 ( Veghel 17-1-1548/49 Willem soene wylen Gerit Joestens man van Jutte dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyc Cnoeden heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyck Cnoeden. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 8 'loepensen', met een 'weyvelde' daar bij gelegen in Veghel aen die Donck: - e.z. en e.e.: 'die gemeynt'; - a.z.: de erfgenamen van lambert Lucas Doncker; - a.e.: Jan Ariaen Danelss. Getuigen: Goert van Erpe soen wylen Rutgers en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.) CNODE, Gerlachus (I140549)
 
37 ( Veghel 17-1-1548/49 Willem soene wylen Gerit Joestens man van Jutte dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyc Cnoeden heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Bartruyts natuerlycke soen wylen Geerlyck Cnoeden. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 8 'loepensen', met een 'weyvelde' daar bij gelegen in Veghel aen die Donck: - e.z. en e.e.: 'die gemeynt'; - a.z.: de erfgenamen van lambert Lucas Doncker; - a.e.: Jan Ariaen Danelss. Getuigen: Goert van Erpe soen wylen Rutgers en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.) VAN ERPE, Goert (I140548)
 
38 ((Floris de) of Nuynhem, drossaard van Hoorne, IJsselstein en Buren, was in 1566 een der onderteekenaars van het Verbond der Edelen. Toen de Staten van Holland den 7den December 1575, op het voorstel van den prins van Oranje, besloten hadden, om hulpbenden van den paltsgraaf Joan Kasimir te verzoeken, hem te bidden naar dat land te trekken met alle de krijgslieden te paard en te voet, die hij geworven had ten dienste van den hertog van Alen VAN NUYNHEM, Floris (I140241)
 
39 ((Jenneken Peter deckers) (3-7-1706: gecompareert voor schepenen sijn Jan Peter ende Elleseus van Erp als man en momboir van Jenneken dochteren Peter Deckers, wonende tot Oijen ende hebben gevest (bezegeld) en opgedragen ende over getransporteert aan de Hoogh Wel geboren Vrouw van Oijen Elisabet van Els, vrij vrouwe van Oijen, een huijs ende hoff groot drije en een halff hondt, edogh soo groot ende klijn als het hier binnen Oijen gelegen leijt op Hoogen Velt, belende oostwaarts de Vrouwe van Oijen, zuijdwaarts de Vrouw van Oijen, en westwaarts de vrouw van Oijen, Noortwaarts de gemeene straet, ende daar toe te onder houden ende te lasten....etc., en hebbe die voors: comparanten het voors: huijs en hoff verkogt voor eenen somme van twee hondrt en twintig gulden.... etc. (R.A. Oijen, inv. nr. 028, blz. 181-182)
(Jenneken Peters is bij ondertrouw j.d. van Oijen en wonend tot Maastricht) 
DECKERS, Johanna (I121959)
 
40 ((Lijnneken Petersdochter) (Oijen 19-10-1698 In den naeme van Vrouwe Elisabeth van etc., heeft ten allen rechtten besaetongen gedaen, aen alle de gerede en ongerede goederen actien ende crediten als Gijsbert Janssen, mollenaer tot Oijen ende Lijnneken, gewesene weduwe van za:er (zaliger) Hendrik van Erp, binnen Oijen zijn hebbende ende toe komende omme daer aen te verhaelen eene somme van seven hondert en vijftich car: guldens, die den voors: Gijsbert Jansen en Lijnneken gewesene weduwe van Hendrik van Erp te samen schuldich zijn aende meergemelte vrouw van Oijen van meulenpachten ende landtpachten, alles goeden reeckeninge afslagh alle bewijsselijcke betaelingen, doet den voors: rentm:r Wenssel Wiessen mede besaetongenin den naeme als vooren voor alle de lasten met recht actum Oijen 19-10-1698. R.A. Oijen, inv. nr. 028, blz. 46-47)
((Lijnneken Petersdochter) (Oijen 28-3-1707 In den naeme van de Hoogh wel geboren Vrouw Elisabeth van Els etc., doet ten allen Rechtten bezatinge en Richtingen aan achthalff hont lants, gelegen alhier binnen Oijen in Johannis Camp, staende op den naam van Borgaert Gerrits van Maasstricht, om daar aan te verhalen dat Jan peters ende Elleseus van Erp als man en de momboir van Jenneken dochteren van Peter Deckers op den 3e julij seventhien hondert en ses, hebben gevest (bezegeld) en opgedragen aan de hoogh wel geboren Vrouw van Oijen, een huis ende hoff gelegen alhier binnen Oijen op  
Lijnneken (I121841)
 
41 (1 leeuw in het wapen) VAN ERPE, Geerling (I139802)
 
42 (10-8-1784 Roermond; Johan van Elmpt, namens de kinderen van Godart van Erp en bertha van Brempt, echtelieden, te weten Goessen, Willem, Hendrik, Catharina en Jan, verheft Jacob ??, graaf van Horn, Arant van Ghoor tot Aldenghoor, Fullinck van Pollart en Willem de Rousse, leenmannen, van het huis c.a. van Werrenberch) VAN BREMPT TOT ELMPT, Bertha (I140258)
 
43 (1491 mei 14. Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Elmpt, zoon van Willem (heer) van Elmpt en Elisabeth van Erp, en Sophia Spies van B VAN ELMPT, Johan (I140294)
 
44 (1491 mei 14. Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Elmpt, zoon van Willem (heer) van Elmpt en Elisabeth van Erp, en Sophia Spies van B VAN ELMPT, Johan (I140294)
 
45 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I116460)
 
46 (25 april 1395: (sabbato post octavam Pascha) Jan van Ghemonden, man van Margriet, had beloofd aan Lucas van Erpe zoon w. Leunis van Ponsendael, t.b.v. Margriet dochter w. Leunis vrouw van Jan 400 gld. ten huwelijk, uit zijn goed te ontvangen. Godeschalck van Dinther belooft nu ten bate van Margriet v.n. als Jan van Ghemonden eerder overlijdt dan Margriet dat Godschalck dan binnen een jaar na overlijden van Jan 90 gld. zal geven in mindering van die 400 gld. uit beesten en runderen op de twee hoeven van Jan in Ghemonde en Boxtel (Zelisel), welke beesten en hoeven Jan en Rutger zijn zoon aan hem Godschalck man van Liesbeth dochter van Jan ten huwelijk hadden gegeven met extra conditie dat Godschalck die beesten etc. altijd vrij kan lossen. Men geve de brief niet af zonder consent van de voornoemde schepenen.) (= Jonker Dirk en Groy) VAN GHEMONDEN, Jan (I139778)
 
47 (26-10-1698 Doopheffer van Jacobus (Hennberg) van Loosbroeck zoon van Joanna van Erp en Michael Gerardi Henbergh)
(11-10-1697 Doopheffer van Franciscus Hennenbergh zoon van Michael Gerardi Hennenbergh en Joanna van Erp) 
VAN ERP, Doopheffer Sophia (I388)
 
48 (3-10-1479 Roermond; Jacob graaf te Horn, heer tot Althena, Corteshem, Cranendonck etc oorkondt, dat de jaarlijkse rente van 280 rijnse guldens ten gunste van "JohanMaschariell,ridder,heerteWynantzroede", die door zijn onderdanen van Weert en Nederweert was overgenomen, geheel ten zijnen laste staat en dat hij hierbij tot onderpand gesteld heeft:"koren thienden,smael-thienden en de lammer thienden van (zijn) dynck banck van Oever-weert".Met hem samen wordt deze oorkonde bekrachtigd door zijn "Ritterscap ainder Maissen in ouch officieren mit namen Aernt van Ghoirson ..... stathelder,.. .Aernt van Ghoir Danyels son, Godart van Erp g VAN ERP TOT DEN VINCKENDONCK, Godart (I140256)
 
49 (3-10-1479 Roermond; Jacob graaf te Horn, heer tot Althena, Corteshem, Cranendonck etc oorkondt, dat de jaarlijkse rente van 280 rijnse guldens ten gunste van "JohanMaschariell,ridder,heerteWynantzroede", die door zijn onderdanen van Weert en Nederweert was overgenomen, geheel ten zijnen laste staat en dat hij hierbij tot onderpand gesteld heeft:"koren thienden,smael-thienden en de lammer thienden van (zijn) dynck banck van Oever-weert".Met hem samen wordt deze oorkonde bekrachtigd door zijn "Ritterscap ainder Maissen in ouch officieren mit namen Aernt van Ghoirson ..... stathelder,.. .Aernt van Ghoir Danyels son, Godart van Erp g VAN ERP TOT DEN VINCKENDONCK, Godart (I140256)
 
50 (3-10-1479 Roermond; Jacob graaf te Horn, heer tot Althena, Corteshem, Cranendonck etc oorkondt, dat de jaarlijkse rente van 280 rijnse guldens ten gunste van "JohanMaschariell,ridder,heerteWynantzroede", die door zijn onderdanen van Weert en Nederweert was overgenomen, geheel ten zijnen laste staat en dat hij hierbij tot onderpand gesteld heeft:"koren thienden,smael-thienden en de lammer thienden van (zijn) dynck banck van Oever-weert".Met hem samen wordt deze oorkonde bekrachtigd door zijn "Ritterscap ainder Maissen in ouch officieren mit namen Aernt van Ghoirson ..... stathelder,.. .Aernt van Ghoir Danyels son, Godart van Erp g VAN NUYNHEM, Hendrik (I140240)
 

      1 2 3 4 5 ... 73» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2019.